دانشگاه صنعتی سجاد، همکار جدید گیم دوجو ? و یک فرصت خوب برای دانشجویان این دانشگاه که بازی‌سازی رو حرفه‌ای ادامه بدن

از این به بعد با کمک مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد، دوره‌های حضوری شهر مشهد با امکانات عالی این دانشگاه برگزار میشه و به دانشجویان مدارک معتبر وزارت علوم تقدیم خواهد شد.

همچنین این دانشگاه در زمینه غنی تر شدن محتوای آموزشی دوره‌ها نیز به ما کمک می‌کنه. فعلا این همکاری فقط در شامل دوره‌های حضوری گیم دوجو در مشهد میشه.