طراحی بازی یا Game Design آن چیزی است که پروژه شما را از یک نرم‌افزار یا فیلم به یک بازی تبدیل می‌کند.
منظور از طراحی در اینجا هنری نیست. تمامی قوانین، مهره‌ها، شرایط و… بازی شما که کاربر می‌تواند از طریق آنها «بازی» کند دراین حوزه قرار می‌گیرند. در این کلاس سعی می‌کنیم در مورد طراحی بازی بیشتر بدانیم و با هم چند بازی طراحی کنیم.
پیش‌نیاز این کلاس، ذوق و سلیقه و علاقه شماست 🙂

  • مدت دوره: ۳۰ ساعت
  • روزهای برگزاری: جمعه ها
  • اساتید دوره: آقای مهندس صادق جبلی
  • در پایان گواهی‌نامه مرکز آموزشی گیم دوجو را دریافت خواهید کرد.