بوت کمپ بازی سازی گیم دوجو (تابستان 1400 )  شروع شد

مدرسه بازی سازی گیم دوجو به منظور  ایجاد بستری مناسب برای آموزش بازی سازی و تربیت نیروی انسانی توانمند ، به افراد واجد شرایط، برای شرکت در بوت‌کمپ بازی‌سازی ۱۴۰۰، بورسیه ۷۰ درصدی ارائه می دهد.

افراد برگزیده ضمن دریافت بورسیه ، بعد از اتمام دوره در یکی از استودیو‌های زیر مجموعه طراحان سفید، مدیا پارک نیتک و پارک‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا، به کارآموزی پرداخته و در صورت موفقیت برای همکاری در استودیوهای بازی سازی از آنان دعوت به عمل خواهد آمد.  

لطفا برای استفاده از این فرصت، این متن را انتها بخوانید.

با حمایت:


مراحل گرفتن بورسیه بوت کمپ بازی سازی گیم دوجو:

1 – ثبت نام در دوره های بازی سازی گیم دوجو تابستان  1400

 (مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است)

2 – شرکت در کلاس ها و تحویل تکالیف عملی 

 • طول دوره سه ماه است. بعد از گذشت یک ماه از برگزاری کلاس ها، افراد برای دریافت بورسیه مورد ارزیابی قرار می گیرند.
 • شرکت در همه ی کلاس ها و تحویل تمام تکالیف عملی در طول این بازه یک ماهه
 • حضور فعال در کلاس های آنلاین  این بازه ماهه

3 – ارزیابی نهایی برای دریافت بورسیه

 • مصاحبه فنی 
 • بازبینی پروژه ها انجام شده در طول دوره 
 • انگیزه دریافت بورسیه و بررسی سوابق

افرادی که موفق به دریافت بورسیه شوند ، نیازی به پرداخت باقی مانده هزینه دوره را نداشته و می توانند کل دوره را صرفا با همان پرداخت ابتدایی بگذرانند. هزینه باقی مانده از طرف همکاران مدرسه بازی سازی گیم دوجو در قالب بورسیه پرداخت می شود.

سایر افراد برای ادامه دوره، باقی مانده هزینه دوره را پرداخت و در کلاس ها شرکت کرده و تکالیف عملی را تحویل میدهند.

4 – کارآموزی

 • کارآموزی در استودیو های زیر مجموعه طراحان سفید
 • مدت زمان کارآموزی: حداکثر شش ماه
 • کار گروهی در قالب تیم های بازی سازی

5 – همکاری و استخدام : 

 • همکاری امکان استخدام در استودیوهای بازی سازی در صورت موفقیت در دوره های کارآموزی
 • امکان دریافت امریه سربازی برای شرکت‌های دانش بنیان 
 • امکان کار بر روی پروژه های داخلی و بین المللی

ورود به صفحه ثبت‌نام بورسیه
(مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است)